Έγκριση του 18ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά.