Έγκριση υλοποίησης Δράσεων από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής