Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού» στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου»