Ένταξη των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων στο «Κοινωνικό Σχολείο».