Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ευρυτανίας. Τελευταία ενημέρωση: 30-12

Δείτε τις καταστάσεις με τις αιτήσεις μετάθεσης ανά κατηγορία. Πατήστε στο "διαβάστε περισσότερα" για να εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες. Ανακοινοποίηση στο αρχείο των αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή ως προς Τσιουκανάρας Ιωάννης.

Αιτήσεις για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση.
Αιτήσεις για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή.
Αιτήσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία.
Αιτήσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ.
Αιτήσεις για σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Αιτήσεις με εξειδίκευση στη νοηματική και Braille.
Αιτήσεις για μουσικά σχολεία.

Tags: