Ακύρωση προκήρυξης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου.