Ανάθεση επίσκεψης του ΕΠΑΛ Καρπενησίου στη Βουλή των Ελλήνων.