Ανάθεση της ημερήσιας εκδρομής στη Λευκάδα του Γυμνασίου ? Λ.Τ. Γρανίτσας

Σύμφωνα με την  Υ. Α.  129287/ Γ2/ 10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β. / 2-12-2011) ανακοινώνεται ότι στο Γυμνάσιο ? Λ.Τ. Γρανίτσας, κατόπιν της σχετικής προκήρυξης, έγινε αξιολόγηση των προσφορών από την συσταθείσα επιτροπή για το σκοπό αυτό.
Η διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου-Λ.Τ. Γρανίτσας στη Λευκάδα ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο Karpenissi Tours.

Δείτε την ανάθεση.

Tags: