Ανάθεση της πενθήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη των Λ.Τ. Γρανίτσας και Ραπτόπουλου

Δείτε την ανάθεση της εκδορμής εδώ.

Tags: