Ανάθεση της 2/ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Καρπενησίου.