Ανάθεση της 3/ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου.