Ανάθεση της 3/ήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας (2).