Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου δεύτερης ειδικότητας

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων οι οποίοι σχετίζονται με τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής... (περισσότερα)

Tags: