Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α΄ φάσης 28ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής

Σχετικά με τον 28ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση διεξαγωγή του. Τα αποτελέσματα της βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr .

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: