Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 27ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 27ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής. (Αρ. Πρωτ. 96806/Δ2/18-06-2015)

Σχετικά με τον 27ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του. Τα αποτελέσματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr .

Tags: