Ανακοίνωση για Χαρακτηρισμό Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ? πλεονάσματα κατά ειδικότητα και σχολική μονάδα που προέκυψαν κατόπιν και της διαδικασίας των μεταθέσεων.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο και εμφανίζεται οργανική υπεραριθμία στον κλάδο τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, να δηλώσουν έως και τη Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, στις 12:00  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα, σύμφωνα με την παρ. 3β περ. Ι και ΙΙ του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α?/08-03-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/22-05-1997) και σύμφωνα με το αρθ. 30 παρ. 3 & 4 του νέου νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ?καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 θα γίνει ενιαία στον κλάδο. Για λόγους μόνο ενημέρωσης η περιγραφή των κενών των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 γίνεται και αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας, παρόλο που η κρίση και άρση της υπεραριθμίας θα γίνει ενιαία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα.

Tags: