Ανακοίνωση ΔΔΕ Λάρισας για αποδέσμευση εκπαιδευτικών.