Ανακοίνωση ονομαστικά Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και τα οργανικά κενά ανά κλάδο και σχολείο που προέκυψαν κατόπιν και της διαδικασίας των μεταθέσεων.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι να δηλώσουν έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, στις 12:00  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, αν επιθυμούν να τοποθετηθούν στις κενές οργανικές θέσεις του επισυναπτόμενου πίνακα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα.

Tags: