Ανακοίνωση σεμιναρίων του προγράμματος Pestalozzi για το 2016

Δείτε τα  νεότερα επιμορφωτικά σεμινάρια που ανακοινώθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi για το έτος 2016, για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, στο έγγραφο.

 

Tags: