ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς το πλήθος των μαθητών)

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κ. Πολλάκη Φανής,  προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ τάξης.
Προορισμός: Ναύπλιο.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα  πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο 2016 και στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15/4/2016  μέχρι και Κυριακή  17/4 /2016.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Καρπενησίου (μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά) μέχρι τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 13.00 το μεσημέρι στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Tags: