Αναμορφωμένοι πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες που καταρτίστηκαν μετά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Αναμορφωμένος Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Αναμορφωμένος Πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά

Tags: