Ανανέωση άδειας υλοποίησης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS.

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο. (Αρ. Πρωτ. 90435/Δ2/08-06-2015)

 α) «Δράση για Κλίμα!», β) «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία-Watersave», γ) «Προστασία των θαλάσσιων & παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the MED», δ) Επαναχρησιμοποίηση Νερού και ε) «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ : Το αποτύπωμα των επισκεπτών στις ακτές» από το δίκτυο Μεσόγειος SOS σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-16.

 

Tags: