Ανοικτό μάθημα για τις φυσικές καταστροφές.

Σας γνωρίζουμε ότι το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ανακοινώνει τη λειτουργία κύκλου ανοιχτών μαθημάτων «Massive Open Online Course (MOOC), που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια GUPES και CUAS».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Ιστοσελίδα: https://iversity.org/en/courses/disasters-and-ecosystems-resilience-in-a-changing-climate

Tags: