Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle.

Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   και με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, θα διοργανώσει σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Tags: