ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Επικαιροποίση στοιχείων στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Για το έγγραφο πατήστε εδω

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Tags: