Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για άσκηση διοικητικού έργου.