Αποστολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αξιολογητές.

Αποστολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου αξιολογητών για την αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Tags: