Αποχαιρετιστήρια επιστολή από το σχολικό σύμβουλο Α. Μαντά.