Απόφαση διαθέσεων 2602.

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από το σχολείο που είναι τοποθετημένοι σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και  την κάλυψη των  διδακτικών αναγκών ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση. (Αρ. πρωτ. 2602/6-10-2015)

Tags: