Ασκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου.