Βεβαιώσεις σπουδών.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί με σπουδάζοντα τέκνα να προσκομήσουν στα Γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας, το αργότερο έως 30-11-2015, πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (ακαδημαϊκού έτους 2015-2016).

Tags: