Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ2/13727/Δ4/28-01-2016 με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. , (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/12-02-2016).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Tags: