Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις:

  • Η με αριθμ. Φ2/13727/Δ4/28-01-2016 Υ.Α. με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ»., στο ΦΕΚ 731/τ.Β΄/18-03-2016.
  • Η με αριθμ. Φ2/41902/Δ4/09-03-2016 Υ.Α. με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.», στο ΦΕΚ 770/τ.Β΄/22-03-2016.
  • Η με αριθμ. Φ2/13727/Δ4/28-01-2016 Υ.Α. με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.», στο ΦΕΚ 772/τ.Β΄/22-03-2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: