Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

 

Tags: