Δίδονται διευκρινίσεις για την υλοποίηση σχολικών εκδρομών

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας ύστερα από την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Φ10/50071/Δ2/24-03-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας γνωρίζουμε ότι οι μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ήδη προγραμματιστεί βάσει της υπ? αριθμ. 5181/Γ7/17-01-2012 εγκυκλίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Tags: