Δελτίο τύπου: Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι ΕΕΠ & ΕΒΠ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την με αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 εγκύκλιό του, καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) , για την στελέχωση των ΣΜΕΑΕ,  ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και μόνο στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από   22-07-2016  μέχρι   29-07-2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Tags: