Δημόσια βιβλιοθήκη Καρπενησίου - Πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων.