Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου 20-10-2015.