Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Σας διαβιβάζουμε την υπ? αριθμ. 912/36634/24-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Λύσσα στην Ελλάδα. Νέα εκστρατεία εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων από αέρος τον Απρίλιο και Μάιο 2016 σε 21 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας» και παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων που αναφέρονται στην εγκύκλιο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εναέριες ρίψεις εμβολίων.

Δείτε το διαβιβαστικό και το σχετικό έγγραφο.

Tags: