Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης Δ. Βύρωνα.

  Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Βύρωνα, στο πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ νεολαίας και πνευματικών μορφών, οι οποίες αποτελούν σύμβολα δημιουργίας και πηγές έμπνευσης, διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του Λόρδου Βύρωνα, με αφορμή την επέτειο γέννησής του στις 22 Ιανουαρίου 1789.
             Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και αφορά δύο κατηγορίες κειμένων: α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο ή β) διήγημα, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις.
      
           Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν τα έργα τους στο Δημαρχείο Βύρωνα στο τμήμα διοίκησης (πρωτόκολλο), από 03 Μαρτίου έως 01 Ιουνίου 2015. Οι σκοποί του διαγωνισμού, οι όροι συμμετοχής και οι κατηγορίες βράβευσης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι προαιρετική.
          Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-7624403, στο Τμήμα Παιδείας, Ν. Γενιάς και Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα.
          Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις  σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
   
                                                                                                       ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Tags: