Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου.

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (school based). Κόρινθος, 20 έως 22  Φεβρουαρίου 2015.

Σχετικό έγγραφο.

Πρόγραμμα συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://goo.gl/44DNKt

Tags: