Διεξαγωγή της Έρευνας PISA 2015 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας.