Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. (Αρ.Πρωτ. Φ. 361.22/50/97520/E3/19-06- 2015)

Αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, διευκρινίζουμε ότι η μοριοδότηση της διδακτικής υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά βάσει των  διατάξεων του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50 τ. Α)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: