Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ? αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28τΑ΄)

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ? αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28τΑ΄)
Αρ. Πρωτ.:   137506/Ε2/03-09-2015

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (Α?28), μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά όλες οι διαδικασίες για τις αποσπάσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διαδικασίες για την κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών και την πρόσληψή τους.
Παρακαλούμε για την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Tags: