Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)