Διόρθωση στο βιβλίο Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.