Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας - 6ο ενημερωτικό δελτίο.

Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ανακοινώνει την έκδοση του 6ου Τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του προγράμματός της.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ich-mhsw.gr/

Tags: