Εγγραφές στη Γ? τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16.

Θέμα: «Εγγραφές στη Γ? τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16»
Αρ. Πρωτ.: 144338/Δ4/15 -9-2015
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β? 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Γ? τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β? ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν  στη Β? ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.

                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: