Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τροποποίηση απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε την εγγραφή εκπαιδευτικών στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε τη σχετική απόφαση.

Tags: