Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τροποποίηση απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε την εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο/ειδικότητα, των εκπαιδευτικών που αναγράφονται στο έγγραφο.

Tags: